Salgsbetingelser

Salg og fraktbetingelser hos Thelma & Molli Ans

Generelt
De under angitte vilkår regulerer kundens kjøp og bruk av varer levert av Thelma & Molli. 
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Thelma & Molli så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

 

Minimumsbeløp pr. ordre er 200 kr.

Ved kjøp under 200 kr vil ordren automatisk bli kansellert.

Kunden Dekker selv både frakt og Returfrakt .

 

Vi leverer dessverre ikke til Svalbard og Jan Mayen.

 

Priser og levering

Alle priser er inkl. Mva og er oppgitt uten frakt. Frakten legges til før du sjekker ut av nettbutikken.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


 

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) eller gjennomfører ett kjøp hos Thelma & Molli, er ansvarlig for betaling av de varer de bestiller. Dette ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Thelma & Molli sin side.


 

Ekstraordinære forhold
Thelma & Molli er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Thelma & Molli godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Thelma & Molli sin kontroll, og som Thelma & molli ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Thelma & Molli er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Thelma & Molli sin side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår
Thelma & Molli har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

 

 

 

 

 

Endring i vilkårene
Thelma & Molli forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur
Er Thelma & Molli forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Thelma & Molli fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen omstendigheter til å viderformidlet til utenforstående.

 

Fraktbetingelser og retur hos Thelma & Molli Ans

 

Norgespakke med sporing, forsikret 160,-

 

 

Thelma & Molli vil alltid gjøre vårt ytterste for å levere produkt(ene) du har bestilt hurtigst mulig.

 

Thelma & Molli er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser som kan være forårsaket av tredjeparts forsinkelser i tilknytning til din leveranse.

I tillegg har Thelma & Molli heller ingen ansvar for forsinkelser som følge av: været, streik og eller andre komplikasjoner forårsaket på vegne av våre tilknyttede leverandører. 


Uavhentede pakker
Dersom du ikke har hentet pakken innen 14 dager, returneres den til Thelma & Molli.

For å kunne dekke kostnadene i forbindelse med denne returen (porto/gebyrer), så vil du bli belastet med et gebyr på 400 kr.

 

Vi vil understreke at å unngå å hente pakken ikke kan anses som å benytte seg av angreretten.

 

For å benytte deg av angreretten må du hente ut pakken og benytte angrefrist skjema når du returnerer varen til Thelma & Molli.

 

Angrerett

Du har 14 dagers ubetinget returrett fra du har mottatt varen (ene). Ved retur av vare (r)må denne (disse) returneres ubrukt (i samme stand som denne ble levert til deg), samt vedlagt utfylt angrerett skjema. Retur frakt i denne forbindelse må kjøper selv dekke jf. Angrerettloven § 15 1.ledd. 

Ved oppfyllt Angrerett krediterer vi varens kostnad til deg. Frakt betalt i forbindelse med kjøp blir ikke kreditert.

 

Return Policy at Thelma & Molli:

-Merchandise must be returned within 14 days 

-Merchandise must not be worn, altered or washed

-Merchandise must have all tags attached

 

 

Du vil finne all nødvendig informasjon på angrerett skjemaet.

 

 

 

Anbefaler sporing av pakke ved ALLE returer

Thelma & Molli anbefaler deg i alle tilfeller å benytte deg av levering med sporing i forbindelse med retur av varer til oss. På denne måten kan du selv spore pakken.

Hvis du skulle velge å sende pakke uten sporing, og denne forsvinner i posten er det på ditt eget ansvar.

 

Reklamasjon

Ved reklamasjon på varer kjøpt hos Thelma & Molli har du som kunde plikt til å melde i fra om feil/mangel innen rimelig tid jf. forbrukerkjøpsloven.

Send oss en mail til: info.thelmaogmolli@mail.com hvor du skriver hva som er feil/mangel ved produktet, gjerne også vedlegger bilder.

Vi vil ta kontakt med deg hurtigst mulig for å finne en løsning.

 

NB! Alle returer av varer i forbindelse med reklamasjon skal avklares med Thelma & Molli på forhånd, send derfor ikke varer i retur før avtale om dette.

 

Alle returer i forbindelse med reklamasjoner til Thelma & Molli skal sendes med sporing.

 

Når det gjelder frakt i forbindelse med reklamasjon så betaler du returkostnaden og Thelma & Molli tilbakebetaler dette beløpet på din konto når vi har mottatt varen (e).

 

For at vi kan tilbakebetale frakten trenger vi en

scannet kvittering som du sender på mail til oss sammen med ordre nr og ditt konto nr. Kvittering kan også sendes pr. Post.

 

Skadet forsendelse
Dersom pakken er skadet i transport må du melde fra til Posten ved mottakelse av pakken. Husk å fylle ut skademelding.

 

Dersom noe er uklart ta kontakt med oss på info.thelmaogmolli@gmail.com

 

Selskapsinformasjon 

Thelma & Molli ANS

 

Org. nr: 996500853